Mer Realism, Mer Glädje, Mer MJ med Svenska Signaler.

 

 

Om SigStyr

Här hittar du information om SigStyr.

 

 

SigStyr information


 

Om SigStyr

SigStyr är en serie signalelektronikkort framtagna som ett hobbyprojekt i huvudsak för eget bruk.
Då intresset för signalelektronik som fungerar enligt Svensk förebild är stort har SigStyr gjorts tillgänglig för försäljning.
SigStyr tillverkas i små serier på hobby basis och några garantiåtagande kan inte ges.
Elektroniken är funktionstestad före leverans och kunder så här långt har varit mycket nöjda.


Fördelar med SigStyr

Montering. SigStyr är utvecklat så att det enkelt ska gå att montera signalerna i anläggningen eller på modulen. Signalen monteras därför på ett Signalkort och Signalkortet skruvas fast i anläggningen.

Test. Med signalen på Signalkortet kan signalen testas fullt ut och byggas helt färdig före installation i anläggningen.

Service. Likaså kan signaler som behöver service tas bort från anläggningen, åtgärdas och testas fullt ut, innan dom sätts tillbaka i anläggningen.

Enhetligt. Alla signaltyper monteras på signalkort och mellan signalkorten går en flatkabel. Signalkortet kan driva LEDarna direkt i signalen eller så kan Signalkorten förses med ljusfiber för att driva signalen.

Montering av dekoder, vägskyddkort och övriga SigStyrprodukter är också genomtänkt.


Du märker skillnaden

när du börjar använda SigStyr.


Fler fördelar och tips hittar du i SigStyrs utförliga handbok på över 100 sidor med beskrivande bilder, inkopplingstips och signalteori.

Handbok SigStyr 37xxExempel på hur SigStyr är tänkt att monteras

 
Integritetspolicy  |  Om Cookies  |   |  www.proprat.com/sigstyr