ProPrat

Utvecklar och säljer mjukvara
för tillförlitligare kommunikation.

English

Mjukvaruprodukter

LANeye 2.3 Small Network Edition
LANeye 2.3 Professional Edition

ProPrat Webbshop


Lägg ProPrat.com till dina favoriter
 

 

English

 

Om ProPrat


Tomas Lannestedt

Vi är ett mjukvaruföretag som utvecklar och säljer mjukvaror för tillförlitligare kommunikation. Vi väljer utveckla produkter som har en naturlig och självförklarande funktion. Produkter som helt enkelt gör det enklare och säkrare att kommunicera.
  Vi lägger stor vikt vid användarvänlighet. Produkten måste vara enkel att använda och naturlig att förstå sig på. Kräver produkten avancerad teknik försöker vi bädda in tekniken på ett naturligt sätt för användaren. Användaren får på så sätt en produkt han eller hon förstår sig på.

  Idéerna till våra produkter kommer från vardagliga bestyr. Innan vi utvecklar en produkt går vi igenom idén noga. För att startar utvecklingen måste följande frågor besvarar med "ja":
  - Löser produktidén ett problem?
  - Behöver problemet lösas med teknik?
  - Underlättar idén för människor att kommunicera?
Arbetet sker i förstudieform och bedrivs av TeamProPrat. Idéerna bedöms därefter utifrån ekonomiska aspekter innan ett beslut tas att starta ett produktprojekt.

 

..:: TeamProPrat ::..
Vad är TeamProPrat?

TeamProPrat består av en grupp personer som på olika sätt bidragit med idéer och deltagit i utvärderingar av produktidéer. I TeamProPrat ingår idag några användare, Alpha & Beta testare samt en referensgrupp. Arbetet i TeamProPrat sker inte organiserat, ej heller regelbundet. Under vissa perioder är det hög aktivitet. Andra perioder är det ingen aktivitet alls. TeamProPrat är ett kreativt forum och som med all kreativitet kommer den inte på beställning.

Medlemmarna i TeamProPrat deltar på frivillig basis och använder i huvudsak e-mail för att hålla kontakten. Några i gruppen träffas och umgås regelbundet, mest kanske pga. att dessa är lokaliserade i Stockholm och känner varandra sen gammalt.
 

/TeamProPrat

 

..:: Mer om ProPrat ::..
Borland Delphi specialist

ProPrat har gedigen kunskap och utvecklat mjukvara med Borland (numera Embarcadero) Delphi sedan 1995. ProPrat har utvecklat med Borlands produkter sen slutet av 80-talet.
Vi arbetar inte med databaser och databaslösningar. Produkter och utvecklingsprojekt har alltid kretsat kring människors behov av att kommunicera.
Tidigare produkter har varit system för att automatisera program-produktion för rundradio. Produkten hette Radiomat och styrde ett flertal CD-växlare och bandmaskiner.

Webb Video Konferens

ProPrat har erfarenhet av att utveckla och driva webb baserad videokonferens. Utveckling har skett framförallt på klientsidan mot ledande fabrikat av webbvideoservrar.

Utöver det har vi också utvecklat och driftat communityn och tjänster med huvudsakligt innehåll av video konferens.

 

..:: Historik och företagsform ::..
Företagsform

ProPrat är registrerad enskild firma.

Verksamhetsområde

IT, Media och Kommunikation.

Startat

ProPrat startades 1991.

Före 1991

Verksamhet bedrevs redan under 80-talet. Då var verksamhetens inriktningen analog hårdvara för rundradio. Verksamheten hette då TL Electronics.

/Tomas Lannestedt

 

 

Integritetspolicy  |   |  Kontakt  |  Om Cookies

 

 

 2015-05-30

Ny LANeye version 2.3.22.109

 2013-04-19

Ny LANeye version 2.3.21.108

 2011-03-05

Ny LANeye version 2.3.20.107

 2010-01-16

Ny LANeye version 2.3.19.104

 2009-07-17

Ny LANeye beta-version för Windows 7.
www.laneye.se

 2008-12-03

Undersökning visar att 72% tror information om dig samlas in när du använder publika surfzoner.
Läs mer